EXCEL BIT AL+V S40

Podkladní hydroizolaní pás z oxidovaného asfaltu

Hydroizolaní pás vyrobený z oxidované asfaltové smsi s kombinovanou nosnou vlokou z hliníkové fólie nakašírované na sklenné rohoi (typ AL+V). Horní povrch pásu je opaten jemným separaním pískem a na spodním povrchu je spalitelná fólie.
U hydroizolací spodní stavby se pás pouívá hlavn jako vysoce úinná izolace proti radonu v kombinaci s dalším typem pásu s vyšší mechanickou odolností s nosnou vlokou ze sklenné tkaniny (typ G). U nepodsklepených objekt lze pás pouít jako hydroizolaci proti zemní vlhkosti pro mén nároné stavby. Ve skladbách stech s tepelnou izolací se pás pouívá jako vysoce úinná parozábrana a nebo jako podkladní (spodní) vrstva vícevrstvých hydroizolací u skladeb stech bez tepelné izolace.

Výhody/vlastnosti:

  • Vysoká úinnost radonové izolace a funkce parozábrany
  • Omezená monost pouití a aplikace, nelze provést dodatenou stabilizaci pás pomocí mechanického kotvení (svislé a sklonité konstrukce)
  • Niší pevnost a mechanická odolnost oproti pásm s nosnou vlokou ze sklenné tkaniny (typ G)
  • Lze ho kombinovat s SBS modifikovaný asfaltovými pásy
  • Není odolný proti UV záení

Pouití:

  • zemní vlhkost
  • radon
  • parozábrana

Balení:

Role: 7,5 x 1 m (7,5 m2)
Paleta: 20 ks rolí (150 m2)

Foto TS FLEX PLUS

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Prohlášení o vlastnostech

Stáhnout prohlášení o vlastnostech >>>


 

 

 

 

 

<<< zpt

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro nároné