EXCEL BIT G200 S40

Podkladní hydroizolaní pás z oxidovaného asfaltu

Hydroizolaní pás vyrobený z oxidované asfaltové smsi s nosnou vlokou o vysoké pevnosti ze sklenné tkaniny (typ G). Horní povrch pásu je opaten jemným separaním pískem a na spodním povrchu je spalitelná fólie.
U nepodsklepených objekt se pás pouívá v jedné vrstv jako hydroizolace proti zemní vlhkosti. Pás lze pi hydroizolaci spodní stavby pouít také jako izolaci proti radonu. Ve skladbách stech se pás pouívá jako podkladní (spodní) vrstva vícevrstvých hydroizolací stech a nebo také jako parozábrana.

Výhody/vlastnosti:

 • Pás uren pro náronjší aplikace
 • Vysoká pevnost a mechanická odolnost
 • Pouití ve všech stavebních konstrukcích (stecha plochá / šikmá, spodní stavba, terasy, balkóny)
 • Univerzální oblast pouití (hydroizolace, parozábrana, izolace proti radonu)
 • Monost dodatené stabilizace pás pomocí mechanického kotvení (svislé a sklonité konstrukce)
 • Vysoká teplotní odolnost nosné vloky - minimální riziko poškození vloky pi natavování pásu
 • Rozmrová stálost (nedochází k dodatenému smrštní pásu)
 • Výborná tvarovatelnost pásu (nap. pi opracování detail – kouty, rohy)
 • Lze ho kombinovat s SBS modifikovaný asfaltovými pásy
 • Není odolný proti UV záení
 • Niší teplotní odolnost (ohyb, stékavost) a elasticita oproti SBS modifikovaným asfaltovým pásm

Pouití:

 • zemní vlhkost
 • stechy - podkladní
 • radon
 • parozábrana

Balení:

Role: 7,5 x 1 m (7,5 m2)
Paleta: 20 ks rolí (150 m2)

Foto TS FLEX PLUS

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Prohlášení o vlastnostech

Stáhnout prohlášení o vlastnostech >>>


 

 

 

 

 

<<< zpt

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro nároné