EXCEL BIT SBS G S40 -20

Podkladní hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu

Hydroizolaní pás vyrobený z SBS modifikované asfaltové smsi s nosnou vlokou o vysoké pevnosti ze sklenné tkaniny (typ G). Horní povrch pásu je opaten jemným separaním pískem a na spodním povrchu je spalitelná fólie.
U nepodsklepených objekt se pás pouívá v jedné vrstv jako hydroizolace proti zemní vlhkosti. U podsklepených objekt se pás pouívá ve více vrstvách jako hydroizolace proti podpovrchové a tlakové vod. Pás lze pi hydroizolaci spodní stavby pouít také jako izolaci proti radonu. Ve skladbách stech se pouívá jako podkladní vrstva vícevrstvých hydroizolací stech nebo také jako parozábrana.

Výhody/vlastnosti:

 • Pás uren pro nejnáronjší aplikace
 • Vysoká pevnost, mechanická odolnost a rozmrová stálost (nedochází k dodatenému smrštní)
 • Dlouhodobá ivotnost
 • Vysoká teplotní odolnost (stékavost asfaltu v lét, v zim pás nepraská) a elasticita
 • Pouití ve všech stavebních konstrukcích (stecha plochá / šikmá, spodní stavba nepodsklepená / podsklepená, terasy, balkóny)
 • Univerzální oblast pouití (hydroizolace, parozábrana, izolace proti radonu)
 • Monost dodatené stabilizace pás pomocí mechanického kotvení (svislé a sklonité konstrukce)
 • Vysoká teplotní odolnost nosné vloky - minimální riziko poškození vloky pi natavování pásu
 • Výborná tvarovatelnost pásu (nap. pi opracování detail – kouty, rohy)
 • Není odolný proti UV záení

Pouití:

 • zemní vlhkost
 • tlaková voda
 • stechy - podkladní
 • radon
 • parozábrana

Balení:

Role: 7,5 x 1 m (7,5 m2)
Paleta: 20 ks rolí (150 m2)

Foto TS FLEX PLUS

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Prohlášení o vlastnostech

Stáhnout prohlášení o vlastnostech >>>


 

 

 

 

 

<<< zpt

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro nároné