EXCEL BIT SBS PV S42 -20

Vrchní stešní hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu

Hydroizolaní pás vyrobený z SBS modifikované asfaltové smsi s nosnou vlokou z polyesterového rouna (typ PV). Horní povrch pásu je opaten hrubozrnným bidliným posypem (šedá barva) a na spodním povrchu je spalitelná fólie.
Ve skladbách stech se pás pouívá jako vrchní (finální) vrstva vícevrstvých hydroizolací stech. Pás lze pouít u nov realizovaných nebo i pi rekonstrukcích skladeb stech.

Výhody/vlastnosti:

  • Pás uren pro náronjší aplikace
  • Vysoká tanost a mechanická odolnost
  • Dlouhodobá ivotnost
  • Vysoká teplotní odolnost (stékavost asfaltu v lét, v zim pás nepraská) a elasticita
  • Pouití pro nové realizace i rekonstrukce stech
  • Vhodné také na nestabilní nosné konstrukce, plochy a detaily (vysoká tanost – schopnost penést psobení podkladu a dilatovat)
  • Niší teplotní odolnost nosné vloky – zvýšená opatrnost pi natavování pásu (nosná vloka nesmí být vystavena nadmrnému teplu – tzv. „pepálení nosné vloky“ a tím ztrát mechanických vlastností)
  • Pás nelze pouít pro nové jednovrstvé hydroizolace plochých stech a pro stabilizaci k nosnému podkladu pomocí mechanického kotvení
  • Odolný proti UV záení

Pouití:

  • stechy - vrchní

Balení:

Role: 7,5 x 1 m (7,5 m2)
Paleta: 20 ks rolí (150 m2)

Foto TS FLEX PLUS

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Prohlášení o vlastnostech

Stáhnout prohlášení o vlastnostech >>>


 

 

 

 

 

<<< zpt

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro nároné