EXCEL BIT SELF G S30 -20

Samolepící podkladní hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu

Samolepící hydroizolaní pás vyrobený z SBS modifikované asfaltové smsi s nosnou vlokou o vysoké pevnosti ze sklenné tkaniny (typ G). Horní povrch pásu je opaten spalitelnou fólií a spodní lepící asfaltový povrch je chránn snímatelnou fólií.
Ve skladbách stech se pás pouívá jako podkladní (spodní) vrstva vícevrstvých hydroizolací stech a nebo také jako parozábrana. U nepodsklepených objekt se pás pouívá v jedné vrstv jako hydroizolace proti zemní vlhkosti.

Výhody/vlastnosti:

 • Pás uren pro nejnáronjší aplikace
 • Rychlost aplikace bez nutnosti natavení - samolepící povrch – úspora asu a o 50% a plynu oproti
  natavitelným asfaltovým pásm
 • Vhodné pro aplikaci na podklady, které nemohou být vystaveny plamenu ohn a kde nelze
  asfaltové pásy natavovat (polystyrénové desky, devné, plastové a plechové podklady)
 • Vysoká pevnost, mechanická odolnost a rozmrová stálost (nedochází k dodatenému smrštní)
 • Vysoká teplotní odolnost (stékavost asfaltu v lét, v zim pás nepraská) a elasticita
 • Monost dodatené stabilizace pás pomocí mechanického kotvení (svislé a sklonité konstrukce)
 • Spalitelná fólie na horním povrchu umouje rychlejší natavení vrchního pásu a nezadruje vlhkost
 • Výborná tvarovatelnost pásu (nap. pi opracování detail – kouty, rohy)
 • Není odolný proti UV záení, omezená pouitelnost pi nízkých teplotách

Pouití:

 • zemní vlhkost
 • stechy - podkladní
 • parozábrana

Balení:

Role: 10 x 1 m (10 m2)
Paleta: 20 ks rolí (200 m2)

Foto TS FLEX PLUS

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Prohlášení o vlastnostech

Stáhnout prohlášení o vlastnostech >>>


 

 

 

 

 

<<< zpt

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro nároné