EXCEL BIT SELF V S25 -20

Samolepící podkladní hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu

Samolepící hydroizolaní pás vyrobený z SBS modifikované asfaltové smsi s nosnou vlokou ze sklenné rohoe (typ V). Horní povrch pásu je opaten spalitelnou fólií a spodní lepící asfaltový povrch je chránn snímatelnou fólií. Ve skladbách stech se pás pouívá jako podkladní (spodní) vrstva vícevrstvých hydroizolací stech. U nepodsklepených objekt se pás pouívá v jedné vrstv jako hydroizolace proti zemní vlhkosti.

Výhody/vlastnosti:

 • Pás uren pro náronjší aplikace
 • Rychlost aplikace bez nutnosti natavení - samolepící povrch – úspora asu a o 50% a plynu oproti
  natavitelným asfaltovým pásm
 • Vhodné pro aplikaci na podklady, které nemohou být vystaveny plamenu ohn a kde nelze
  asfaltové pásy natavovat (polystyrénové desky, OSB desky, plastové podklady)
 • Vysoká teplotní odolnost (stékavost asfaltu v lét, v zim pás nepraská) a elasticita
 • Spalitelná fólie na horním povrchu umouje rychlejší natavení vrchního pásu a nezadruje vlhkost
 • Niší pevnost a mechanická odolnost oproti samolepícímu pásu s nosnou vlokou ze sklenné
  tkaniny (typ G)
 • Nelze provést dodatenou stabilizaci pás pomocí mechanického kotvení (svislé a sklonité
  konstrukce)
 • Není odolný proti UV záení, omezená pouitelnost pi nízkých teplotách

Pouití:

 • zemní vlhkost
 • stechy - podkladní

Balení:

Role: 10 x 1 m (10 m2)
Paleta: 24 ks rolí (240 m2)

Foto TS FLEX PLUS

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Prohlášení o vlastnostech

Stáhnout prohlášení o vlastnostech >>>


 

 

 

 

 

<<< zpt

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro nároné