ISOHAN SBS-Br

Asfaltový SBS modifikovaný penetraní nátr

Asfaltový SBS modifikovaný penetraní nátr s obsahem rozpouštdel, který se za studena natírá na podklad ped aplikací asfaltových hydroizolaních pás (natavitelných, pípadn i samolepicích) nebo ochranných hydroizolaních nátr na bázi asfaltu. Zvyšuje pilnavost asfaltových pás nebo nátr k podkladm u hydroizolace spodní stavby a ve skladbách stech. Penetraní nátr lze aplikovat na beton, zdivo, omítky, kov nebo asfaltové podklady (nap. stávající asfaltový pás na steše). Dále lze výrobek pouít pro zhotovení antikorozních nátr, údrbu a ochranu zkorodovaných betonových povrch (chrání beton ped další prostupující korozí).

Výhody/vlastnosti:

  • Vynikající hloubkové penetraní vlastnosti
  • Zlepšuje pilnavost k podkladm
  • Snadná a rychlá aplikace
  • Vytváí nátr odolávající povtrnostním vlivm
  • Chrání beton ped vlhkem a korozí

Pouití:

  • penetraní nátr

Balení:

Kbelík plechový: 10 l
Paleta: 55 ks kbelík (550 l)

Foto TS FLEX PLUS

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Bezpenostní list

 


 

 

 

 

 

<<< zpt

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro nároné