TS SPECIAL R    

 

Rychle tvrdnoucí lepicí a stěrkový tmel pro kompletní pro-ces zateplování fasád při nízkých teplotách. Je přímo ur-čen pro lepení tepelně izolačních materiálů - fasádního po-lystyrenu EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren) s raženou strukturou, izolačních desek z minerálních vláken MW s podélnou i příčnou orientací vláken, a stejně tak pro celý proces stěrkování, tj. vytváření základní výztužné vrstvy na těchto deskových izolačních materiálech před aplikací povrchových omítek. Je komponentou ETICS v systé-mu EXCEL THERM R s evropským technickým schvá-lením (ETA), vydaným podle směrnice ETAG 004.

Výhody/vlastnosti:

 • Přídržnost k podkladům i izolantu výrazně překračuje požadavky
 • Splňuje požadavky směrnice EATG 004
 • Možno penetrovat před prováděním omítek již po 12 hodinách
 • Aplikační teplota od 0°C do 25°C
 • Povolený pokles teploty po 3 hodinách od aplikace do -8°C
 • Při vyšších teplotách (nad 15 °C) možno kotvit izolant již po 3 hodinách
 • Zkrácení doby montáže ETICS
 • Zpracovatelnost cca 30 min.
 • Vysoká difúzní schopnost μ ≤ 20

Použití:

 • Pro kontaktní zateplovací systémy v celém procesu lepení a stěrkování EPS, XPS, MW, tj. vkládání výztužné sklovláknité armovací síťoviny tzv. perlinky
 • Možnost použití za nízkých teplot
 • Tam, kde potřebuji rychle nalepit izolant a stěrkovat
 • Na běžné podklady – beton, omítky, pórobetony, cihly
 • Na deskové podklady – cementovláknité, sádrovláknité, OSB a dřevotřískové desky K lepení deskových izolantů – EPS, XPS, MW podélné i kolmé vlákno
 • V kombinaci s armovací síťovinou pro renovace starých vypraskaných omítek nebo zdiva z pórobetonových tvárnic

Spotřeba materiálu - lepení:

3-5 kg/m2

Foto TS SPECIAL R

Spotřeba vody / 1 kg:

0,19 l

Balení pytel:

25 kg

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Bezpečnostní list

Stáhnout bezpečnostní list >>>

Prohlášení o shodě

Stáhnout prohlášení o shodě >>>

 

 

 

 

<<< zpět

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro náročné