TS SPECIAL LD

 

Cementový lepicí a stěrkový tmel s vysokou prodyšnos-tí, ideální pro kompletní proces zateplování fasád dře-vostaveb. Je přímo určen pro lepení tepelně izolačních deskových materiálů, a stejně tak pro celý proces stěrko-vání, tj. vytváření základní výztužné vrstvy na těchto izo-lačních materiálech před aplikací povrchových omítek.Vydán národní certifikát pro fasádní systém na dřevostavby.

Výhody/vlastnosti:

 • Vysoce kvalitní lepicí a stěrková hmota
 • Pro lepení a stěrkování izolantu v procesu zateplování staveb
 • Přídržnost k podkladům i izolantu výrazně překračuje požadavky norem
 • Zpracovatelnost cca 90 min.
 • Vysoká difúzní schopnost μ≤ 10

Použití:

 • Pro difúzně otevřené systémy
 • Pro zateplování Na běžné podklady – beton, omítky, pórobetony, cihly
 • Na deskové podklady – cementovláknité, sádrovláknité, OSB a dřevotřískové desky
 • K lepení deskových izolantů – EPS (fasádní expan- dovaný polystyren), XPS (extrudovaný polystyren), PUR (polyuretanové desky), MW podélné i kolmé vlákno, WW (dřevovláknité desky Pavatex, STEICO aj.)
 • Ke stěrkování - EPS, XPS, PUR, MW, dřevovláknitých desek, jako Pavatex, STEICO aj.
 • V kombinaci s armovací síťovinou pro renovace starých vypraskaných omítek nebo zdiva z pórobetonových tvárnic

 

Spotřeba materiálu

2,5-4 kg/m2 (dle kvality podkladu)

Foto TS SPECIAL R

Spotřeba vody / 1 kg:

0,22 l

Balení pytel:

20 kg

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Bezpečnostní list

Stáhnout bezpečnostní list >>>

Prohlášení o shodě

Stáhnout prohlášení o shodě >>>

 

 

 

 

<<< zpět

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro náročné